Vytisknout
Napsal Ing. Tereza Kroupová

 

Seminář na aktuální společenské téma "BYDLENÍ v roce 2014" jsme se rozhodli uspořádat ve dnech:

Na semináři budete seznámeni s těmito tématy:
I.         Obecná pojednání – úvod
1. Obecná pojednání o změně legislativy od 1. 1. 2014 (výčet právních předpisů, které pozbyly platnosti ke dni 1. 1. 2014)
2. Obecná pojednání o zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
3. Obecná pojednání o zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“)
4. Přechodná ustanovení NOZ a ZOK
II.        Bytové spoluvlastnictví dle NOZ 
1. Úprava bytového spoluvlastnictví obsažená v ust. § 1158 a násl. NOZ
2. Definice pojmu jednotka a definice pojmu společné části
3. Vznik jednotky (výstavba, prohlášení)
4. Práva a povinnosti vlastníka, popř. uživatele jednotky
5. Převod jednotky (se zaměřením na přechodná ustanovení NOZ)
6. Správa domu a pozemku bez vzniku, resp. existence společenství vlastníků
7. Společenství vlastníků (založení a vznik)
8. Společenství vlastníků (stanovy)
9. Společenství vlastníků (orgány)
10. Společenství vlastníků (zrušení a zánik)
III.      Bytové družstvo dle NOZ a ZOK
1. Úprava bytového družstva obsažená v ust. § 727 a násl. ZOK ve spojení s ust. § 552 a násl. ZOK
2. Definice pojmu družstevní podíl
3. Definice pojmu družstevní byt a definice pojmu družstevní nebytový prostor
4. Práva a povinnosti člena družstva
5. Převod a přechod družstevního podílu (smlouva o převodu družstevního podílu)
6. Bytové družstvo (založení a vznik)
7. Bytové družstvo (stanovy)
8. Bytové družstvo (orgány)
9. Bytové družstvo (zrušení a zánik)
IV.       Diskuze (otázky a odpovědi, praktické příklady)
V.         Závěr

Informace o cenách na info@dospra.cz