×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 45
Vytisknout

Objem finančních prostředků, o nichž může rozhodnout výbor SV bez souhlasu shromáždění

Od 1.1.2014 platí, že dle nařízení vlády ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, č. 366/2013 Sb., §13:

1) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10.000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10.000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

2) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1.000,- Kč v průměru na každou jednotku, tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.