Vytisknout
Napsal Zdeněk Bubla
Vážení odběratelé,
 
z důvodu opravy havárie na potrubí SV (SčVK, a.s.) je dnes 13.3.2018 od 09:00 hod. do doby odstranění havárie přerušena dodávka teplé užitkové vody (TUV) do objektů napojených z výměníkové stanice VS 8 Březenecká 9 a VS 7 Březenecká 8.

Odstávka se týká č.p.:
VS 8 Březenecká 9 - 5288-89, 5290-94, 5295-96, 5297-98, 5299-5300, 5301-02, 5303-04
VS 7 Březenecká 8 – 4753, 4755-56, 4770-77, 4787-89, 4790-94 
 
Omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení.
V případě dotazů se obracejte na náš dispečink.
 
 
Actherm spol. s r.o. - úsek Teplo CV
Dispečink - 474 629 326, 603 853 865
web: www.actherm.cz nebo stránky s aktuálními odstávkami Textem tohoto emailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za společnost ACTHERM, spol. s r.o. jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.