Úvěr 150.000 Kč pro mladé

Program výhodných úvěrů na opravy a modernizace bytů a domů poznáte pod tímto symbolem.

Od 13. ledna 2014 přijímají žádosti na úvěry od fyzických osob do 36 let na opravy a modernizace bytu či domu.

Podmínky programu:

 • výše úvěru 150.000 Kč na žadatele
 • úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení
 • doba splácení - 10 let
 • pro manžele či jednotlivce do 36 let
 • na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví

Úvěr lze využít například na:

 • připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina
 • plášť budovy - obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky)
 • opravu nebo vybudování WC, koupelny
 • opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody
 • pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace 
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní
 • další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky

Výčet prací naleznete v Pokynu k programu.

 

Adresy pro písemné podání Žádosti:

Pracoviště Praha

Dlouhá 741/13
110 00, Praha 1 - podatelna

Pracoviště Olomouc

Dolní náměstí 192/9
779 00 Olomouc

Stručný návod k žádosti a základní podmínky

Žádat o úvěr mohou manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti, a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let.

Postup a proces žádosti:

 • žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB
 • schválení žádosti – po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu účelu stavebních úprav a zda jsou v souladu s NV 28/2006 a souvisejícím pokynem, a kontrolu všech doložených dokladů. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva (sledujte Semafor a stav programu). Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

Čerpání úvěru:

 • úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání je provedeno jednorázově v plné výši, dle úvěrové smlouvy, na základě zaslané žádosti o čerpání klientem


Splácení úvěru:

 • probíhá v pravidelných měsíčních splátkách od prvého měsíce po měsíci, ve kterém byl úvěr vyčerpán. Úvěr je splatný do 10 let.

 

Ručení za úvěr:

 • každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 10.000,- Kč

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu - na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

zdroj: www.sfrb.cz/programy/uver-150/

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552