Posláním společnosti DOSPRA, spol. s r.o. je poskytování komplexních a profesionálních služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí s využitím moderní techniky a s týmem profesionálů, kteří jsou připraveni plnit vaše přání a potřeby. O vysoké kvalitě naší práce svědčí nejen uznávané certifikáty ČSN 9001 a ČSN 14001, které firma vlastní, ale především spokojenost samotných klientů a neustále se dynamicky zvyšující počet spravovaných bytových domů. Tento fakt se stal pro naši společnost tím nejvyšším oceněním, ale i závazkem pro další působení na trhu.

Stručný výčet námi nabízených služeb – výběr dle individuální dohody s klientem:

metodické vedení v oblasti ekonomické, technické a legislativní

administrativní a ekonomická činnost:

 • spisová evidence dle jednotlivých nájemníků a podnájemníků
 • provádění inkas a plateb přes samostatný bankovní účet klienta
 • kontrola plateb na příspěvky na správu a údržbu domu a poskytování služeb
 • kontrola prvotních účetních dokladů a platby dodavatelům prací a materiálů
 • daňové (vypracování a podání daňového přiznání - daň z příjmu, daň z nemovitosti…) a statistické povinnosti spravovaných subjektů
 • sestavování a předkládání měsíčních zpráv o hospodaření klienta
 • zpracovávání odměn představitelům či zaměstnancům klienta, včetně zákonných odvodů,
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé spotřebitele – otop, TUV vodné, elektřina, plyn, výtah,..
 • vedení účetnictví dle zák. 563/91 Sb.
 • styk s orgány státní správy
 •  zajišťování korespondence klienta se třetími subjekty
 • zpracování podkladů pro úvěr a podkladů pro vyřízení dotací, a to na základě spolupráce s bankovními domy a stavebními spořitelnami
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí (např. při převádění jednotek do osobního vlastnictví)
 • poskytování vymezených informací členům společenství či jiným osobám dle dispozic klienta
 • vedení archivu klienta

právní činnost:

 • evidence a vymáhání pohledávek - návrhy na podání žalob, zahájení exekucí či jiné formy vymáhání pohledávek
 • kontrola insolvenčního rejstříku
 • zastupování klienta v jednání s třetími osobami, zastupování v soudních sporech
 • uzavírání smluv týkajících se provozu nemovitosti, kontrola jejich plnění, reklamace při jejich nedodržování, vymáhání případných sankcí a penalizací
 • vedení evidence představitelů klienta a jejich aktualizace v obchodním či jiném rejstříku
 • svolávání a organizace jednání orgánů klienta
 • jednání s pojistitelem majetku klienta

technická činnost:

 • zajišťování komplexní údržby objektů
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění pravidelných provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti vč. zajištění případných oprav
 • zajišťování odečetů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • zajištění znaleckých či jiných odborných posudků

inženýrská činnost:

 • provedení poptávkového či výběrového řízení na rozsáhlejší investiční akce:

       formulace zadávacích podmínek

       přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností

       zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem

 • zajištění stavebnětechnického dozoru
 • zajištění odborných a znaleckých posudků, revizních zpráv
 • zajištění energetického auditu

administrativní a ekonomická činnost:

 • spisová evidence dle jednotlivých nájemníků a podnájemníků
 • provádění inkas a plateb přes samostatný bankovní účet klienta
 • kontrola plateb na příspěvky na správu a údržbu domu a poskytování služeb
 • kontrola prvotních účetních dokladů a platby dodavatelům prací a materiálů
 • daňové (vypracování a podání daňového přiznání - daň z příjmu, daň z nemovitosti…) a statistické povinnosti spravovaných subjektů
 • sestavování a předkládání měsíčních zpráv o hospodaření klienta
 • zpracovávání odměn představitelům či zaměstnancům klienta, včetně zákonných odvodů,
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé spotřebitele – otop, TUV vodné, elektřina, plyn, výtah,..
 • vedení účetnictví dle zák. 563/91 Sb.
 • styk s orgány státní správy
 •  zajišťování korespondence klienta se třetími subjekty
 • zpracování podkladů pro úvěr a podkladů pro vyřízení dotací, a to na základě spolupráce s bankovními domy a stavebními spořitelnami
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí (např. při převádění jednotek do osobního vlastnictví)
 • poskytování vymezených informací členům společenství či jiným osobám dle dispozic klienta
 • vedení archivu klienta

právní činnost:

 • evidence a vymáhání pohledávek - návrhy na podání žalob, zahájení exekucí či jiné formy vymáhání pohledávek
 • kontrola insolvenčního rejstříku
 • zastupování klienta v jednání s třetími osobami, zastupování v soudních sporech
 • uzavírání smluv týkajících se provozu nemovitosti, kontrola jejich plnění, reklamace při jejich nedodržování, vymáhání případných sankcí a penalizací
 • vedení evidence představitelů klienta a jejich aktualizace v obchodním či jiném rejstříku
 • svolávání a organizace jednání orgánů klienta
 • jednání s pojistitelem majetku klienta

technická činnost:

 • zajišťování komplexní údržby objektů
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění pravidelných provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti vč. zajištění případných oprav
 • zajišťování odečetů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • zajištění znaleckých či jiných odborných posudků

inženýrská činnost:

 • provedení poptávkového či výběrového řízení na rozsáhlejší investiční akce:

       formulace zadávacích podmínek

       přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností

       zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem

 • zajištění stavebnětechnického dozoru
 • zajištění odborných a znaleckých posudků, revizních zpráv
 • zajištění energetického auditu

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552