kdo jsme:
Posláním společnosti DOSPRA, spol. s r.o. je poskytování komplexních a profesionálních služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí s využitím moderní techniky a s týmem profesionálů, kteří jsou připraveni plnit vaše přání a potřeby. O vysoké kvalitě naší práce svědčí nejen uznávané certifikáty ČSN 9001 a ČSN 14001, které firma vlastní, ale především spokojenost samotných klientů a neustále se dynamicky zvyšující počet spravovaných bytových domů. Tento fakt se stal pro naší společnost tím nejvyšším oceněním, ale i závazkem pro další působení na trhu.

v datech:
1994 – 2001
Společnost DOSPRA, spol. s r.o. vzniká v roce v 1994. Její název tvoří akronym slov domovní správa. V počátcích své existence se naše společnost věnovala především správě téměř čtyř tisíc bytových a nebytových jednotek pro město Chomutov.

2001
V tomto roce proběhla privatizace bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Chomutov, během níž naše společnost získala skoro čtyři tisíce bytových i nebytových jednotek do své správy.

2004 – 2005
V tomto období se společnost zaměřila především na investice do vybudování manažerského, informačního a ekonomického systému – jednalo se mj. o pořízení terminálového serveru s možností kontrolovaných dálkových přístupů, komplexní programy na zpracovávání účetní agendy firemní i klientů společnosti, inovativní a spolehlivý software pro efektivní správu a metodické vedení spravovaných nemovitostí. Veškeré pravidelně předávané měsíční výstupy, informace, upozornění a další korespondence dle smlouvy s klientem tak může probíhat velice pružně a flexibilně. Další výhodou je i možnost zřídit pro klienta úložiště dokumentů dle jeho přání, do kterého se při znalosti přihlašovacího jména a hesla může z jakéhokoliv místa s připojením k internetu dostat a mít tak důležité doklady kdykoliv a kdekoliv k dispozici (smlouvy, platby, revize, faktury, upomínky….)

červenec 2005
Došlo k ukončení činnosti jednoho ze správců bytového fondu v Chomutově, což pro naši společnost představovalo vítanou výzvu. Firma získala do své správy více než 555 bytů ve více než 30-ti společenstvích vlastníků jednotek. Při přechodu klientů bylo nutné zabezpečit plynulý přechod všech činností se správou domů souvisejících – neukončené právní spory s neplatiči, zavedení databáze nutné k vedení sporů nových, kompletní administrativa k vyúčtování všech zálohových plateb nájemců na náklady na služby spojené s bydlením, rozjednané / rozpracované stavební, údržbářské a další zakázky, příp. jiné správcovské činnosti. Pro nové klienty tento převod nepředstavoval žádnou zátěž - finanční ani časovou.

2006
V tomto roce firma provedla audit implementovaných počítačových a softwarových prvků.
Neustále se zvyšující počet klientů si vyžádal nákup nebytových prostor v ulici Březenecká, čp. 4475, Chomutov. Naše společnost tak provozuje pro své klienty již dvě pobočky v Chomutově.

2007
Firma vytvořila a udržuje systém řízení jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2001 na systém managementu jakosti pro následující předmět činnosti: správa a údržba nemovitostí.

2008
Firma vytvořila a udržuje systém environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy environmentálního managementu pro následující předmět činnosti: správa a údržba nemovitostí. 

 

 


2009 - 2010
Připravovaná privatizace přibližně 6000 bytů z vlastnictví Mostecké bytové, a.s. představovalo významnou výzvu pro naší společnost, která se rozhodla vstoupit na zcela nový trh v Mostě. Úspěch společnosti DOSPRA, spol. s r.o. v privatizaci a dramatické navýšení počtu spravovaných klientů si vyžádalo nábor nových zaměstnanců a otevření pobočky mosteckém centru.

Současnost
V současné době spravuje DOSPRA, spol. s r.o. téměř 12.000 bytů v Mostě, v Chomutově, v Jirkově, v Praze, v Ostrově a v Litvínově. Aktivně se věnujeme rozvoji nových služeb pro naše klienty, především pak zajišťování revitalizace bytových domů a získávání finanční podpory pro revitalizace z různých dotačních titulů.

závěrem:
organizační, personální a technologické změny zajišťující firmě pružnost, flexibilitu a maximální úspěšnost při nalézání a uspokojování přání a potřeb klientů způsobem, jenž na současném trhu ve správě nemovitostí nemá srovnatelnou konkurenci

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552