×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 45

 

Seminář na aktuální společenské téma "BYDLENÍ v roce 2014" jsme se rozhodli uspořádat ve dnech:

  • 11. března 2014, úterý, od 16.00 hod, v Chomutově, Zahradní 5341, KASS - Kulturní dům Zahradní a
  • 20. března 2014, čtvrtek, od 17.00 hod, v Mostě, areál RSVV - Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o., Báňská 286 (modré budovy - dříve FÚ Most).

Na semináři budete seznámeni s těmito tématy:
I.         Obecná pojednání – úvod
1. Obecná pojednání o změně legislativy od 1. 1. 2014 (výčet právních předpisů, které pozbyly platnosti ke dni 1. 1. 2014)
2. Obecná pojednání o zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
3. Obecná pojednání o zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“)
4. Přechodná ustanovení NOZ a ZOK
II.        Bytové spoluvlastnictví dle NOZ 
1. Úprava bytového spoluvlastnictví obsažená v ust. § 1158 a násl. NOZ
2. Definice pojmu jednotka a definice pojmu společné části
3. Vznik jednotky (výstavba, prohlášení)
4. Práva a povinnosti vlastníka, popř. uživatele jednotky
5. Převod jednotky (se zaměřením na přechodná ustanovení NOZ)
6. Správa domu a pozemku bez vzniku, resp. existence společenství vlastníků
7. Společenství vlastníků (založení a vznik)
8. Společenství vlastníků (stanovy)
9. Společenství vlastníků (orgány)
10. Společenství vlastníků (zrušení a zánik)
III.      Bytové družstvo dle NOZ a ZOK
1. Úprava bytového družstva obsažená v ust. § 727 a násl. ZOK ve spojení s ust. § 552 a násl. ZOK
2. Definice pojmu družstevní podíl
3. Definice pojmu družstevní byt a definice pojmu družstevní nebytový prostor
4. Práva a povinnosti člena družstva
5. Převod a přechod družstevního podílu (smlouva o převodu družstevního podílu)
6. Bytové družstvo (založení a vznik)
7. Bytové družstvo (stanovy)
8. Bytové družstvo (orgány)
9. Bytové družstvo (zrušení a zánik)
IV.       Diskuze (otázky a odpovědi, praktické příklady)
V.         Závěr

Informace o cenách na info@dospra.cz

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552