Dovolte, abychom Vás informovali o spuštění nového dotačního programu Jessica (Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón). Dotační program bude realizován prostřednictvím zvýhodněných úvěrů, nikoliv prostřednictvím přímé dotace, jak tomu bylo např. u programu PANEL. V rámci programu Jessica je alokována částka cca 600 miliónů Kč.

Poskytovatelem zvýhodněných úvěrů bude Komerční banka, a.s., jež předpokládá spuštění samotného poskytování úvěrů v lednu 2014. Již nyní je však možné žádat město o vydání „Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr“ - pro připravené projekty, které splní místní příslušnost k vybrané zóně IPRM.

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552