rozhodování „vzniká“ okamžikem, kdy se spoluvlastníci sejdou v počtu dostatečném pro zahájení shromáždění, a „končí“ ukončením takové schůze. V mezidobí mezi jednotlivými shromážděními tak „shromáždění“v právním slova smyslu neexistuje a jednotliví vlastníci jednotek tak nemohou vykonávat práva a povinnosti vlastníků, které jim zákon svěřuje v souvislosti s jejich účastí a rozhodováním na shromáždění. Není proto možné, aby vlastníci jednotek vykonávali působnost shromáždění v době, kdy se shromáždění nekoná. Vlastníci jednotek tak nemohou ve věcech spadajících do působnosti shromáždění rozhodovat ani korespondenčně. Aby bylo možné rozhodování korespondenční formou, musela by taková možnost vyplývat ze zákona. Tak je tomu např. u obchodních společností, kdy např. společníci společnosti s ručením omezeným mohou ve věcech společnosti rozhodovat jak na její valné hromadě (kterou lze považovat za obdobu shromáždění vlastníků jednotek), tak i mimo ni. Obdobné oprávnění však zákon v souvislosti se shromážděním vlastníků jednotek nestanoví.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552