žádný právně akceptovatelný důvod. To ovšem neznamená, že by musely být věci v otevřených prostorách ponechány. SVJ tak může (a tento postup lze považovat za nejpraktičtější) po zpřístupnění prostor věci zde umístěné nechat odvézt, a to např. do skladu provozovaného třetí osobou a podobně. Po členovi SVJ, který své věci neuprávněně ve společných prostorách umístil, lze následně požadovat náhradu nákladů vynaložených na takové uskladnění. V každém případě je však vhodné, aby SVJ svého člena, který má v sušárně umístněny své věci, upozornilo na skutečnost, že sušárnu užívá bez jakéhokoliv právního titulu, vyzvalo jej k dobrovolnému otevření prostoru a jeho vyklizení a poskytlo mu k tomu přiměřenou lhůtu s upozorněním na postup, který bude použit v případě, že člen SVJ sušárnu nezpřístupní a nevyklidí, tedy na možnost násilného otevření sušárny, na odvoz věcí a nárokování nákladů tím vznklých.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552