argumentací dlužníka. Ta by mohla např. spočívat v tvrzení, že se v době tohoto "doručení" v bytě vubec nevyskytoval, např. proto, že se dlouhodobě zdržoval na dovolené a podobně. Bylo by proto vhodné, aby osoby, které majitele bytu např. potkávají na chodbách domu a podobně, byly rovněž připraveny tuto skutečnost potvrdit - opět nejlépe písemný zápis, ve kterém potvrdí, že se adresát vyúčtování zdržoval v domě jak těsně před vhozením do schránky tak i těsně po něm. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by některý z uživatelů domu mohl výslovně potvrdit, že viděl, jak si majitel bytu ze schránky dopis vybral, pravděpodobnost takového svědectví je však nízká.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552