byly platné. Např. směrodatným právním předpisem bylo nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb., 288/2000 Sb. a č. 378/2001 Sb., - se vstupem do EU nabylo účinnosti nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na nové a rekonstruované výtahy (tzn. požadavky vyplývající z tohoto nařízení jsou relevantní pro nově uváděné výtahy do provozu po datu účinnosti tohoto právního předpisu. Byl-li výtah uveden do provozu před tímto datem, před vstupem ČR do EU, platí pro něj požadavky, které byly obsahem tehdy platných právních předpisů). Nová pravidla upravují problematiku provádění servisu, zkoušení a inspekčních prohlídek, analyzování rizik, uplatnění nápravných opatření a provádění podstatných změn výtahů. Technické normy ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, ČSN 27 4011 platí od 1. dubna 2003 a týkají se provozu a servisu výtahů, prohlídek a zkoušek výtahů v provozu a dalších změn provozovaných výtahů.. Majitelé výtahů by se alespon měli věnovat těm částem zařízení, se kterými přicházejí do styku dopravované osoby - kleci výtahu a šachetním dveřím. DOPORUČENÍ: 1. kontaktovat dodavatele, provést prohlídku výtahu a zjistit, které rozhodné díly budou požadovat výměn s perspektivou další odborné prohlídky a zkoužky, 2. poté rozhodnout, zda bude ekonomičtější výtah upravit tak, jak na to případně upozornila zpráva z odborné zkoušky, 3. dle právních analýz může občanský zákoník, v případě soudního sporu o zavinění úrazu, "dostat" každého majitele, který provozuje technické zařízení s provozními riziky v rozporu s českými technickými normami, neboť majitel "nepředcházel škodám" (§ 415 ObčZ), 4. provést analýzu rizik pro stávající používání výtahu a upozornit na možná nebezpečí zachycení. zdroj: Ing. Jiří Skuhra, CSc., ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552