nemovitosti je tak ve vztahu ke svému bytu oprávněn činit vše, co mu právní předpisy nezakazují. K omezení jeho vlastnického práva (a v jeho rámci i k omezení užívacího práva) může proto dojít jen za předpokladu, že to zákon stanoví. Zákon o vlastnictví bytu ani jiný právní předpis přitom SVJ neumožňuje, aby přijímalo domovní řád, ve kterém by vlastníkům jednotlivých bytů zakazovalo užívat jejich vlastní byty konkrétně vymezeným způsobem (a tedy např. v nich ve vymezený čas neposlouchat hudbu a podobně). Pro úplnost je třeba dodat, že např.dřívější pokusy zejména jednotlivých obcí upravit otázky spojené s nočním klidem, a to nejen na veřejných prostranstvích, ale i v bytech vlastněných těmito obcemi a pronajímanými, obvykle končily tím, že takové vyhlášky Ústavní soud zrušil. Na druhou stranu to neznamená, že by SVJ muselo nečinně přihlížet tomu, jak někteří vlastníci bytů nad míru obvyklou ruší své sousedy hlukem, prachem a podobně. Na tyto případy se vztahuje §14 ZoVB, který stanoví, že pokud vlastník jednotky zasahuje do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje, nebo znemožňuje jeho výkon a pokud současně nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh SVJ nebo některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Aby k prodeji došlo, je v první řadě nezbytné domáhat se, aby soud vlastníkovi, který své okolí ruší, konkrétní projevy jeho jednání zakázal. Pokud nebude vlastník takové rozhodnutí respektovat, může být jeho jednotka i proti jeho vuli prodána.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552