geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení,“ Dále čtěte jen v případech, že již byla pro Váš dům stavebním úřadem provedena kolaudace na zateplení pláště budovy, bližší informace o provedené/neprovedené kolaudaci má výbor Společenství. V případě, že daňové přiznání bylo podáno již v minulosti, pak v případě, že nenastanou žádné rozhodné změny, nepodává se každý rok nové daňové přiznání. Proto, chcete-li být své povinnosti zproštěni, je nutno postupovat uvedeným způsobem: - daňové přiznání podat na FÚ ve lhůtě do 31. ledna roku následujícího po kolaudaci, - uvést do svého daňového přiznání k dani z nemovitosti za uplynulý rok, konkrétně do kolonky „právní důvody nároku na osvobození“ právě „§9 písm. r)“ a doložit k daňovému přiznání kopii provedené kolaudace (bude mít u sebe Váš výbor Společenství) Za splnění shora uvedeného budete na dobu 5-ti let osvobozeni od daně z nemovitosti.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552