osobní údaj těch osob, které jsou na záznamech idenfifikovatelné, a zpracování tohoto údaje je možné pouze po splnění povinností dle zmíněného právního předpisu. Další omezení vyplývá z právní úpravy ochrany osobnosti obsažené v občanském zákoníku. Dle toho právního předpisu lze obrazové záznamy konkrétní fyzické osoby pořídit a použít pouze s jejím souhlasem. Na druhou stranu právní ochrana poskytovaná tímto ustanovením není bezbřehá, v každém konkrétním případě je třeba řešit, zda účel sledovaný uvedeným ustanovením nenarušuje jiný důvodný zájem na pořízení záznamu. Jsou-li osoby jež budou zaznamenány, na tuto skutečnost předem upozorněny a přes její znalost do kamerou sledovaného pásma vstoupí, vyjadřují tím fakticky souhlas s pořízením a přiměřeným použitím svého záznamu. Je proto nezbytné, aby v oblasti, která je kamerami sledována, byla na viditelném místě zmíněná skutečnost uvedena.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552