zákona, z kterého plyne povinnost vlastníka domu udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro dodávku elektřiny ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům. Pro revize platí norma ČSN 33 1500, která stanoví doporučené periody revizí společných částí bytových domů, ne rozvodů uvnitř jednotek. Zakotvení povinností výchozích revizí je v §29 článku 2 písm. a) zák. č. 458/2000 Sb., a je jednoznačně podpořeno i požadavkem distributora na předložení revizní zprávy jako podkladu pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny. Rozvodné závody zpravidla požadují revizi v jednotkách při změně uživatele či při požadavku na zvýšení příkonu pro jednotku. V nájemní smlouvě mezi pronajímatelem a nájemcem jednotky či dodatku k ní však mohou být sjednány podmínky odlišné.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552