nerušit ani neobtěžovat jiného vlastníka (§ 127 občanského zákoníku). Pokud někdo zasahuje do vlastnického práva jiného, lze se proti němu domáhat ochrany žalobou na zdržení se takových zásahů. Pokud by nedošlo na základě soudního rozhodnutí k nápravě, je možné jej ve smyslu § 14 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, zbavit vlastnického práva k jednotce. Domovní řády nejsou v současné době relevantní, neboť podle nich nelze ukládat sankce. zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552