odpověď na dotaz typu "kdo hradí práce na radiátoru v domě s SV" je nutno hledat jednak v prohlášení vlastníka budovy, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a dále pak v NOZ, §1175, odst. 2).

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §6 pak stanoví, že společnými částmi domu jsou dále „celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných topných těles, vč. termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části.

§1175, odst. 2 NOZ říká, že vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny k výlučenému užívání. Kabelková, E., Schödelbauerová, P.: Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 360 s. pak k této problematice uvádí, že některé společné části mohou být vymezeny již v prohlášení vlastníka domu za společné části domu určené výlučně k užívání vlastníka. Může se jednat o sklepní kóje, balkony, lodžie, terasy, okna, radiátory ústředního vytápění vč. uzavíracích kohoutů a regulačních ventilů apod. Opravy a údržbu těchto (ačkoliv NOZ hovoří jen o údržbě, nepochybně jsou v rámci údržby myšleny i opravy) společných částí jdou k tíži vlastníka jednotky.

Z uvedeného se podává, že bude-li se jednat o opravu radiátoru – hradí ji vlastník jednotky, v níž se radiátor nachází; půjde-li však o jeho výměnu, bude tato k tíži SV.

Nicméně předesílám, že praktické zkušenosti s touto úpravou a jejím výkladem zatím chybí a právní názory se teprve postupně formují.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552