Vážení klienti,

jelikož se na nás, zřejmě pod dojmem v médiích prezentovaných informací, stále více obracíte s dotazy, zda je zákonem uložená povinnost, aby v případě výkonu placené funkce člena orgánu společenství vlastníků či bytového družstva, byla odměna sjednána v písemné smlouvě mezi SV či BD a členem orgánu, podáváme Vám tímto naše stanovisko k dané záležitosti, předesíláme, že taková povinnost zákonem uložena není.

Předně je nutné si uvědomit, že v souvislosti s §59 odst. 2) a 3) zákona 90/2012 Sb. v platném znění, dále jen ZOK, se opravdu hovoří o tom, že smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Dále pak platí, že není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný. Nicméně je potřeba toto ustanovení vnímat v kontextu s dalším ustanovením ZOK, §1, které nám říká, že pod pojmem „kapitálová společnost“ jsou zákonem myšleny pouze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, tj. nikoliv družstva či společenství vlastníků.

Z uvedeného vysvětlení jasně vyplývá, že ve věci písemných smluv mezi BD (SV) a členem orgánu není potřeba konat ničeho, není nutno tvořit tyto smlouvy písemně.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552