Elektronické dražební jednání se koná dne 12. 4. 2016 od 13:00 do 14:00 hod, prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.drazby-exekutori.cz. Nejnižší podání 210.000,- Kč, dražební jistota 20.000,- Kč.

Elektronické dražební jednání se koná dne 18. 5. 2016 v 11:00 hod, prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.drazby-exekutori.cz.

Ukončení el. dražby: nejdříve dne 18. 5. 2016 v 11:30 hod..

Nejnižší podání 219.900,- Kč, dražební jistota 100.000,- Kč.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Jar. Průchy 1915, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552