Obecná přihláška pro zájemce o členství v bytovém družstvu.

V praxi se množí případy, kdy se některý z vlastníků nemůže osobně zúčastnit řádně svolaného Shromáždění a poté vzhledem k projednávaným záležitostem a vyššímu procentu nezúčastněných členů společenství se může stát, že Shromáždění není schopno přijmout potřebná usnesení a chod společenství je tímto zkomplikován. Proto přikládáme vzor plné moci, kterou by zodpovědný vlastník mohl vyplnit a zmocnit nějakého souseda apod. k tomu, aby na Shromáždění hlasoval jeho jménem. V těchto případech zákon neukládá povinnost úředního ověření podpisů.

Plná moc slouží pro zájemce o členství v nově zakládaném bytovém družstvu, který se nemůže zúčastnit ustavující členské schůze bytového družstva, ale chce být  jedním ze zakládajících členů bytového družstva. Na této plné moci žádný právní předpis nevyžaduje úředně ověřené podpisy zmocnitele či zmocněnce.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552