Jak postupovat v případě, že člen SVJ užívá společný prostor neoprávněně, tedy bez existence jakéhokoliv právního titulu? Rizika spojená s násilným vstupem do nebytového prostoru jsou výrazně eliminována v případě, že k užívání prostoru neexistuje žádné právo. To znamená, že SVJ může přístup do sušárny zajistit i násilím, tedy tím, že nechá např. odvrtat zámek od těchto prostor a podobně. Po zpřístupnění prostor nelze doporučit, aby byly zde umístěné věci zlikvidovány. K takovému postupu nemá SVJ, které není vlastníkem zde umístěných věcí,

Číst dál...

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem SVJ, jehož působnost rozhodovat o konkrétních otázkách vyplývá ze zákona a stanov SVJ. Tento orgán není možné v rozhodování o otázkách, které do jeho působnosti určuje zákon, nahradit jiným orgánem SVJ. Shromáždění vlastníků jednotek není orgánem SVJ, který by neustále existoval a pouze jednou za čas pořádal svá setkání – obdobně jako u valných hromad obchodních společností, koná se každé jednotlivé shromáždění vlastníků jednotek ad hoc. Toto shromáždění jako orgán způsobilý k

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552