Centrální vytápění včetně radiátorů lze zařadit mezi technická zařízení budov (TZB), která jsou souborem technických oborů stavebních činností,které se zabývají návrhem, provozem a realizací zdrojových, energetických a distribučních prvků tvořících základní funkční soustavy staveb.

K TZB se zařazují zejména:

Číst dál...

zdroj: Společenství vlastníků jednotek aktuálně - 4/2009, vyšlo 21. dubna 2009

Nový program byl vyhlášen dne 7.dubna 2009 V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů (s jednou výjimkou), náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním

Číst dál...

Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997, o pozemních komunikacích, v platném znění, §27 odst. 2) a 3) říká, že: - 2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit, - 3) vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá

Číst dál...

Je možné do stanov SVJ nebo do „Domovního řádu“ dát ustanovení o zákazu chovu domácích zvířat v bytech, na balkonech a společných prostorách. Pokud ano,jak postupovat při jejich nedodržování? Tak s touto otázkou se na nás v současné době často obracíte, a proto zde nabízíme odpověď. Náš právní řád považuje zvíře za věc. Z tohoto důvodu nelze omezovat vlastníka jednotky ani nájemce bytu v držení jakékoliv věci, tedy ani zvířete. Je však možné využít některých ustanovení občanského zákoníku a upravit ve stanovách povinnost vlastníka

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552