V souladu se zák. č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) má nájemce povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Neexistuje žádný předpis na provádění revizí v jednotkách. To znamená, že občan tuto povinnost nemá stanovenou žádným předpisem. Pravidelné povinné revize elektrických rozvodů a zařízení je podle příslušných platných předpisů povinen zajišťovat pronajímatel – vlastník domu. Základní prvek zakotvení povinnosti provádění periodických revizí je v §29 čl. 3 písm. b) energetického

Číst dál...

Nejedná se jen o úklid sněhu a odstraňování náledí, jak si mnohdy většina z vás myslí, ale například i o odstranění spadaného ovoce, pokud by toto ohrožovalo schůdnost chodníku. Obecně platí, že žádný právní předpis výslovně neupravuje povinnost vlastníka domu udržovat přilehlé chodníky schůdné, zákon však upravuje odpovědnost vlastníka nemovitosti pro případ, že vlivem nezajištění schůdnosti chodníku vznikne škoda. Uvedenou odpovědnost upravuje ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 ze dne 23. ledna 1997 ve znění zákona č. 342/2006

Číst dál...

S ohledem k častým dotazům našich klientů uvádíme seznam nejčastějších revizí vč. termínů jejich provádění.

V prosinci ´06 byl schválený posun termínu k instalaci regulačních (termostatických) ventilů na otopných tělesech (jde o jeden ze čtyř způsobů regulace vytápění bytových a nebytových objektů, specifikovaný v §u 6 vyhlášky č. 152/2001 Sb.). Po přijetí novely zákona o hospodaření energií č.177/2006 Sb. jde o povinnost vlastníků budovy, tj. povinnost podle §u 6 odst.10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie, která musí být splněna do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Poslanecká sněmovna

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552