Často se v praxi vyskytuje otázka, zda SVJ musí provádět výběrová řízení na dodavatele prací. Odpověď je uvedena v zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výběrové řízení musí provádět tzv. zadavatel. Za zadavatele veřejné zakázky se rozumí: - veřejný z. = ČR, st.příspěvková organizace, samosprávný celek, práv.osoba založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu nebo je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem či je jimi ovládána či do ní jmenuje či volí více než polovinu členů ve statutárním, správním, dozorčím či

Číst dál...

S ohledem na množící se dotazy týkající se povinné výměny měřidel spotřeby teplé a studené vody v bytech sdělujeme: - Vodoměry v bytech jsou předepsány jako stanovená měřidla, pro která platí, podle metrologických předpisů (zák. 505/1990 Sb., o metrologii; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví techncké požadavky na měřidla, a vyhláška 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování) povinnost certifikovat jejich funkci v intervalu 4 roky (vodoměry pro TUV) a 6

Číst dál...

Vlastníci jednotek se často ptají, jak je to vlastně s nutností rekonstrukce výtahu. Např. výtah z r. 1975 je sice v současnosti funkční, ale samozřejmě jej časem bude potřeba zrekonstruovat nebo vyměnit. Otázka je, zda je možné rekonstrukci nebo výměnu provést až v době vzniku potřeby, nebo zda nějaká norma upravuje, resp. nařizuje provést tuto akci do konkrétně stanoveného termínu. - rozhodující je rok výroby výtahu a jeho uvedení do provoozu. Požadavky jsou dány právními a technickými předpisy, které v době pořízení výtahu

Číst dál...

V případech, kdy se nejedná o doručení upravené některými procesními předpisy (např. obč.soudní řád), lze prokazovat doručení formou vhození písemnosti do poštovní schránky člena SVJ svědeckou výpovědí dalších vlastníků jednotek či členů statutárního orgánu SVJ. Lze doporučit, aby byl v okamžiku vhození písemnosti do schránky pořízen přítomnými detailní písemný zápis - umožní lépe v budoucnu si vybavit konkrétní okolnosti doručení. Vhození do schránky je sice dobrý způsob doručení písemnosti, je však třeba se vyrovnat i s budoucí "obrannou"

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552